Tenders

Zakup, dostawa i uruchomienie spektrofotometru FTIR z modułem termograwimetrycznym i GC-MS / Purchase, delivery and commissioning of FTIR spectrophotometer with thermogravimetric module and GC-MS – SAULE-PBSE-2/11/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie spektrofotometru FTIR z modułem termograwimetrycznym i GC-MS. Numer postępowania: SAULE-PBSE-2/11/2018. Wynik postępowania Załączniki: Regulamin konkursu ofert Załączniki do...

Zakup, dostawa i uruchomienie analizatora wielkości cząstek z analizatorem potencjału zeta / Purchase, delivery and commissioning of the particle size analyzer with a zeta potential analyzer – SAULE-PBSE-2/08/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie analizatora wielkości cząstek z analizatorem potencjału zeta. Numer postępowania: SAULE-PBSE-2/08/2018. Wynik postępowania Załączniki: Odpowiedź na zapytania z dnia 12.09.2018 Regulamin konkursu...


The controller of your personal data is Saule Sp. z o.o. (Postępu 14B, 02-676 Warsaw). Detailed information on the processing of personal data can be found here –   https://sauletech.com/privacy-policy to the privacy policy.