Tenders

Zakup, dostawa i uruchomienie analizatora wielkości cząstek z analizatorem potencjału zeta / Purchase, delivery and commissioning of the particle size analyzer with a zeta potential analyzer – SAULE-PBSE-2/08/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie analizatora wielkości cząstek z analizatorem potencjału zeta. Numer postępowania: SAULE-PBSE-2/08/2018. Wynik postępowania Załączniki: Odpowiedź na zapytania z dnia 12.09.2018 Regulamin konkursu...

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących oraz tuszu / Purchase and successive delivery of brand new print heads and ink – SAULE-ESPR-1/08/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących oraz tuszu. Numer postępowania: SAULE-ESPR-1/08/2018 Wynik postępowania Załączniki: Regulamin konkursu ofert Załącznik nr 1 - oświadczenie Oferenta Załącznik nr 2...

Zakup i dostawa odczynników chemicznych i folii o właściwościach ultrabarierowych / Purchase and delivery of chemical reagents and films with ultra-barrier properties – SAULE-1/07/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa odczynników chemicznych i folii o właściwościach ultrabarierowych. / The subject of this procedure is the purchase and delivery of chemical reagents and films with ultra-barrier properties. Numer postępowania...


The controller of your personal data is Saule Sp. z o.o. (Postępu 14B, 02-676 Warsaw). Detailed information on the processing of personal data can be found here –   https://sauletech.com/privacy-policy to the privacy policy.