Conditional license (Exclusive License and Non-Exclusive License) for the use of the possible future product (invention) of the Ordering Party / licencji warunkowej (Licencji Wyłącznej oraz Licencji Niewyłącznej) na korzystanie z ewentualnego przyszłego produktu (wynalazku) Zamawiającego – SAULE-PBSE-1/06/2017

01-06-2017