Wykonanie osadzania warstw na podłożach polimerowych przy użyciu napylania magnetronowego oraz ALD / Performing the deposition of layers on polymer substrates using magnetron sputtering and ALD – SAULE-FB-2/02/2021

24-02-2021