Wynajem urządzenia do badania przepuszczalności par wodnych przy użyciu izotopu helu / Lease of the equipment for water vapor permeability testing with the use of helium isotope – SAULE-FB-1/12/2021

14-12-2021