Zakup i dostawa odczynników chemicznych i folii o właściwościach ultrabarierowych / Purchase and delivery of chemical reagents and films with ultra-barrier properties – SAULE-1/07/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa odczynników chemicznych i folii o właściwościach ultrabarierowych. / The subject of this procedure is the purchase and delivery of chemical reagents and films with ultra-barrier properties. Numer postępowania...

Wykonanie obrazowania powierzchni oraz przekroju FIB wraz z wymiarowaniem do 600 próbek przy użyciu SEM / Performing surface imaging and FIB section along with dimensioning up to 600 samples using SEM – SAULE-4/05/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie obrazowania powierzchni oraz przekroju FIB wraz z wymiarowaniem do 600 próbek przy użyciu SEM. Numer postępowania: SAULE-4/05/2018. Wynik postępowania Załączniki: Regulamin konkursu ofert Załącznik nr 1 –...