Zakup, dostawa i uruchomienie spektrofotometru FTIR z modułem termograwimetrycznym i GC-MS / Purchase, delivery and commissioning of FTIR spectrophotometer with thermogravimetric module and GC-MS – SAULE-PBSE-2/11/2018

29-11-2018