Wykonanie obrazowania powierzchni dostarczonych 30 próbek przy użyciu mikroskopów AFM i SEM / Performing surface imaging of delivered 30 samples using AFM and SEM microscopes – SAULE-M-1/02/2018

23-02-2018