Wykonanie obrazowania powierzchni oraz przekroju FIB wraz z wymiarowaniem do 600 próbek przy użyciu SEM / Performing surface imaging and FIB section along with dimensioning up to 600 samples using SEM – SAULE-4/05/2018

01-06-2018