Wykonanie obrazowania powierzchni próbek przy użyciu SEM i AFM / Performing surface imaging of samples using SEM and AFM – SAULE-2/09/2019

20-09-2019