Wynajem aparatury naukowobadawczej: zintegrowanej drukarki Ink-Jet do druku na podkładach sztywnych oraz elastycznych (w tym foliach) / Rental of research equipment: integrated Ink-Jet Printer for rigid and flexible substrates (including plastic films) – SAULE 1/09/2017

06-09-2017