Wykonanie osadzania warstw na podłożach polimerowych przy użyciu napylania magnetronowego oraz ALD / Performing the deposition of layers on polymer substrates using magnetron sputtering and ALD – SAULE-FB-2/01/2021

19-01-2021