Wykonanie osadzania warstw na podłożach elastycznych przy użyciu spatial ALD / Performing the deposition of layers on flexible substrates using spatial ALD – SAULE-FB-1/04/2021

14-04-2021