Zakup, dostawa i uruchomienie spektrofotometru FTIR z modułem termograwimetrycznym i GC-MS / Purchase, delivery and commissioning of FTIR spectrophotometer with thermogravimetric module and GC-MS – SAULE-PBSE-2/11/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie spektrofotometru FTIR z modułem termograwimetrycznym i GC-MS. Numer postępowania: SAULE-PBSE-2/11/2018. Wynik postępowania Załączniki: Regulamin konkursu ofert Załączniki do...