Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących.

Numer postępowania: SAULE-1/07/2019.

Wynik postępowania


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert
  2. Załączniki do Regulaminu