Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa gazów technicznych.

Numer postępowania: SAULE-2/05/2019.

Wynik postępowania


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert
  2. Załączniki do Regulaminu
  3. Odpowiedź na zapytanie z 02.06.2019 + karta charakterystyki