Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Numer postępowania: SAULE-6/04/2019.

Wynik postępowania


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert
  2. Załączniki do Regulaminu
  3. Odpowiedź na zapytanie z 07.05.2019
  4. Korekta załącznika nr 3 (formularz ofertowy) z 07.05.2019