Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa pasty węglowej do perowskitowych ogniw słonecznych.

Numer postępowania: SAULE-3/04/2019.

Wynik postępowania


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert
  2. Załączniki do Regulaminu