Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa folii z powłoką przewodzącą.

Numer postępowania: SAULE-2/04/2019.

Wynik postępowania


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert
  2. Załączniki do Regulaminu
  3. Odpowiedź na zapytanie z 15.04.2019