Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa plazmy atmosferycznej.

Numer postępowania: SAULE-PBSE-3/08/2018.


Załączniki:

Wynik postępowania

Zmiana terminu / Change of the deadline

English version of documents

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu