Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie analizatora wielkości cząstek z analizatorem potencjału zeta.

Numer postępowania: SAULE-PBSE-2/08/2018.

Wynik postępowania


Załączniki:

Odpowiedź na zapytania z dnia 12.09.2018

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu