Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie spektrometru ramanowskiego.

Numer postępowania: SAULE-PBSE-1/08/2018.

Wynik postępowania


Załączniki:

Zmiana terminu

Odpowiedź na zapytania z 17.08.2018

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu