Tenders

Purchase of gold source for vaporization / Zakup złotego źródła do naparowania – SAULE-6/01/2016

2016.01.26

The subject of this procedure is buying gold source for vaporization.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup złotego źródła do naparowania.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-6/01/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-6/01/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-6/01/2016