Tenders

Purchase and gradual supply of gold and silver in the form of pellets / Zakup i sukcesywna dostawa złota oraz srebra w postaci śrutu – SAULE-1/05/2016

2016.05.05

The subject of this procedure is buying and gradual supply of gold and silver in the form of pellets.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa złota oraz srebra w postaci śrutu.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/05/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-1/05/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/05/2016