Tenders

Purchase and gradual supply of laboratory glassware / Zakup oraz dostawa szkła laboratoryjnego – SAULE-2/12/2016

2016.12.05

The subject of this procedure is buying and supply of laboratory glassware.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa szkła laboratoryjnego.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/12/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-2/12/2016

Załącznik_1 – Wzór Formularza Ofertowego – SAULE-2/12/2016

Załącznik_2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SAULE-2/12/2016

Wynik postępowania – SAULE-2/12/2016