Tenders

Purchase and gradual supply of laboratory glassware and small laboratory equipment / Zakup i sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego – SAULE-1/03/2016

2016.03.18

The subject of this procedure is buying and gradual supply of laboratory glassware and small laboratory equipment.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/03/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-1/03/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji oraz zmiana terminu składania Ofert

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/03/2016