Tenders

Purchase and gradual supply of laboratory pipettes / Zakup i sukcesywna dostawa pipet laboratoryjnych – SAULE-3/07/2016

2016.07.06

The subject of this procedure is buying and gradual supply of laboratory pipettes.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa pipet laboratoryjnych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/07/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe SAULE_3_07_2016

zal1_Wzór Formularza Ofertowego SAULE-3_07_2016

zal2_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu SAULE-3_07_2016

Informacja o wyniku postępowania – SAULE_3_07_2016