Tenders

Purchase and gradual supply of cleanroom clothing / Zakup oraz sukcesywna dostawa odzieży do pomieszczeń czystych – Cleanroom – SAULE-3/12/2016

2016.12.06

The subject of this procedure is buying and gradual supply of cleanroom clothing.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa odzieży do pomieszczeń czystych – Cleanroom.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/12/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-3/12/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – SAULE-3/12/2016

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SAULE-3/12/2016

Wynik postępowania – SAULE-3/12/2016