Tenders

Purchase and gradual supply of chemical reagents / Zakup oraz dostawa odczynników chemicznych – SAULE-4/10/2016

2016.10.19

The subject of this procedure is buying and gradual supply of chemical reagents.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa odczynników chemicznych.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-4/10/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-4/10/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-4/10/2016