Tenders

Purchase and gradual supply of chemical reagents / Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – SAULE-1/08/2016

2016.08.29

The subject of this procedure is buying and gradual supply of chemical reagents.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/08/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-1/08/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/08/2016