Tenders

Purchase and gradual supply of safety materials / Zakup i sukcesywna dostawa materiałów BHP – SAULE-1/06/2016

2016.06.02

The subject of this procedure is buying and gradual supply of safety materials.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów BHP.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-1/06/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-1/06/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/06/2016