Tenders

Purchase and gradual supply of technical gases / Zakup i sukcesywna dostawa gazów technicznych – SAULE-M-01/02/2017

2017.02.06

The subject of this procedure is buying and gradual supply of technical gases.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa gazów technicznych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-M-01/02/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-M-01/02/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Informacja o wyniku postępowania