Tenders

Purchase and gradual supply of technical gases / Zakup i sukcesywna dostawa gazów technicznych – SAULE-2/02/2016

2016.02.08

The subject of this procedure is buying and gradual supply of technical gases.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa gazów technicznych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/02/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-2/02/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-2/02/2016