Tenders

Purchase and gradual supply of syringe filters and disposable syringes / Zakup i sukcesywna dostawa filtrów strzykawkowych oraz strzykawek jednorazowych – SAULE-2/03/2016

2016.03.18

The subject of this procedure is buying and gradual supply of syringe filters and disposable syringes.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa filtrów strzykawkowych oraz strzykawek jednorazowych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/03/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-2/03/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-/2/03/2016