Tenders

Purchase of specialized hardware / Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego – SAULE-5/02/2017

2017.02.08

The subject of this procedure is buying specialized hardware.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-05/02/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-5/02/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Informacja_o_wyniku_postępowania-SAULE-5/02/2017