Tenders

Purchase of a scanning electron microscope / Zakup skaningowego mikroskopu elektronowego – SAULE-2/11/2015

2015.11.13

The subject of this procedure is buying a brand new scanning electron microscope together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/11/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-2/11/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-2/11/2015