Tenders

Purchase of a profilometer / Zakup profilometru – SAULE-4/11/2015

2015.11.26

The subject of this procedure is buying a brand new profilometer together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego profilometru wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-4/11/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe SAULE-4/11/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-4/11/2015