Tenders

Purchase and supply of technical gases (nitrogen, argon) / Zakup oraz dostawa gazów technicznych (azot, argon) – SAULE-4/02/2017

2017.02.06

The subject of this procedure is buying and supply of technical gases (nitrogen, argon).

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa gazów technicznych (azot, argon).

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-4/02/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-4/02/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Informacja o wyniku postępowania