Tenders

Purchase and supply of brand new Konica Minolta 512 series printheads / Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących serii Konica Minolta 512 – SAULE-2/11/2016

2016.11.07

The subject of this procedure is buying and supply of brand new Konica Minolta 512 series printheads.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących serii Konica Minolta 512.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-2/11/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-2/11/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-2/11/2016