Tenders

Purchase of Autodesk Inventor Professional 2017, Origin Pro 2016, ChemDraw Professional software / Zakup oprogramowania Autodesk Inventor Professional 2017, Origin Pro 2016, ChemDraw Professional – SAULE-2/09/2016

2016.09.12

The subject of this procedure is buying Autodesk Inventor Professional 2017, Origin Pro 2016, ChemDraw Professional software.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oprogramowania Autodesk Inventor Professional 2017, Origin Pro 2016, ChemDraw Professional.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/09/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-2/09/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja_o_wyniku_postępowania – SAULE-2/09/2016

Informacja_o_wyniku_postępowania – SAULE-2/09/2016 – sprostowanie