Tenders

Purchase of chemical reagents / Zakup odczynników chemicznych – SAULE-3/09/2016

2016.09.12

The subject of this procedure is buying and gradual supply of chemical reagents.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/09/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-3/09/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja_o_wyniku_postępowania_- SAULE-3/09/2016