Tenders

Purchase of ultrasound homogenizer / Zakup homogenizatora ultradźwiękowego – SAULE-3/10/2016

2016.10.18

The subject of this procedure is buying one brand new ultrasound homogenizer together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego homogenizatora ultradźwiękowego wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-3/10/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-3/10/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-03-10-2016