Tenders

Purchase of filters for the laminar flow cabinet / Zakup filtrów do komory laminarnej – SAULE-1/07/2016

2016.07.04

The purpose of this procedure is buying filters for the laminar flow cabinet.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup filtrów do komory laminarnej.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/07/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-1/07/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/07/2016