Tenders

Purchase of X-ray diffractometer (XRD) / Zakup jednego fabrycznie nowego dyfraktometru promieniowania rentgenowskiego (XRD) – SAULE-1/12/2015

2015.12.09

The subject of this procedure is buying a brand new X-ray diffractometer (XRD).

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego dyfraktometru promieniowania rentgenowskiego (XRD).

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-1/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/12/2015