Tenders

Purchase and supply of laminar flow cabinets / Zakup komór laminarnych – SAULE-1/11/2016

2016.11.04

The subject of this procedure is buying three brand new laminar flow cabinets together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup trzech fabrycznie nowych komór laminarnych wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-1/11/2016


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-1/11/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/11/2016