Tenders

Purchase of washing and disinfecting machine for laboratory glassware / Zakup automatu myjąco-dezynfekującego do szkła laboratoryjnego – SAULE-3/11/2015

2015.11.26

The subject of this procedure is buying a brand new washing and disinfecting machine for laboratory glassware together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup jednego fabrycznie nowego automatu myjąco-dezynfekującego do szkła laboratoryjnego wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Nr postępowania: SAULE-3/11/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-3/11/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-3/11/2015