Tenders

Purchase of research equipment: viscosity meter / Zakup jednego fabrycznie nowego wiskozymetru – SAULE-3/12/2015

2015.12.10

The subject of this procedure is buying a brand new viscosity meter.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego wiskozymetru.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-3/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-3/12/2015