Tenders

Purchase of research equipment: Blade Coater, 2 pieces / Zakup aparatury naukowo-badawczej: Urządzenie powlekania cienkich warstw za pomocą rakli – Blade Coater, 2 sztuki – SAULE-3/03/2016

2016.03.29

The subject of this procedure is buying research equipment – 2 Blade Coaters.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup aparatury naukowo-badawczej: Urządzenie powlekania cienkich warstw za pomocą rakli – Blade Coater, 2 sztuki.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/03/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-3/03/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-3/03/2016