Tenders

Purchase of research equipment: Ink-jet cleaning machine / Zakup urządzenia czyszczącego głowice ink-jet – SAULE- 5/02/2016

2016.02.12

The subject of this procedure is buying a brand new ink-jet cleaning machine.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup fabrycznie nowego urządzenia czyszczącego głowice ink-jet.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-5/02/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-5/02/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-5/02/2016