Tenders

Purchase of research equipment: CO2 cleaning device – Sno-Pen Spray Cleaning Pen, 2 pieces / Zakup dwóch fabrycznie nowych urządzeń czyszczących CO2 – Sno-Pen Spray Cleaning Pen – SAULE- 5/01/2016

2016.01.26

The subject of this procedure is buying two brand new CO2 cleaning devices – Sno-Pen Spray Cleaning Pen.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup dwóch fabrycznie nowych urządzeń czyszczących CO2 – Sno-Pen Spray Cleaning Pen.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-5/01/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-5/01/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-5/01/2016