Tenders

Purchase of research equipment: solar simulator / Zakup symulatora solarnego – SAULE-1/09/2016

2016.09.05

The subject of this procedure is buying a solar simulator.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup symulatora solarnego.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-1/09/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-1/09/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu SAULE

Odpowiedź na zapytanie i zmiana terminu składania ofert

Informacja_o_wyniku_postępowania_- SAULE-1/09/2016